Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie

Przemysław Lorens

Kancelaria Komornicza w Chełmnie

Właściwość terytorialna

Komornik działa na obszarze swojego rewiru, z uwzględnieniem art. 10 ukk. Rewirem jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik (art. 10 ust. 2 ustawy o komornikach sądowych).

Właściwość terytorialna tutejszej kancelarii:
Miasto: Chełmno
Gminy: Chełmno, Unisław, Papowo Biskupie, Lisewo, Stolno, Kijewo Królewskie


Poza obrębem swojego rewiru komorniczego komornik nie może prowadzić spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.