Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie

Przemysław Lorens

Kancelaria Komornicza w Chełmnie

Właściwość terytorialna

Komornik działa w obrębie swojego rewiru komorniczego. Rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego (art. 7 ust. 1 i art. 8 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).

Właściwość terytorialna tutejszej kancelarii:
Miasto: Chełmno
Gminy: Chełmno, Unisław, Papowo Biskupie, Lisewo, Stolno, Kijewo Królewskie

Wierzyciel może wybrać Komornika do prowadzenia egzekucji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza rewirem właściwym dla Sądu Rejonowego w Chełmnie (art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji).
W takim przypadku wierzyciel dokonując wyboru komornika składa oświadczenie w treści wniosku egzekucyjnego, że „korzysta z prawa wyboru komornika w trybie art. 8 ust. 6 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji”.

Poza obrębem swojego rewiru komorniczego komornik nie może prowadzić spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.