Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie

Przemysław Lorens

Kancelaria Komornicza w Chełmnie

Licytacje

Nieruchomości

Km 2105/20II

Nieruchomość zabudowana

Wartość oszacowana: 356 000,00zł

Cena wywoławcza: 237 333,33zł

Wadium: 35 600,00zł

Licytacja odbędzie się:
2020-12-31 09:00:00
Obwieszczenie
Km 1486/21I

nieruchomość gruntowa o pow. 0,4644ha

Wartość oszacowana: 560 000,00zł

Cena wywoławcza: 420 000,00zł

Wadium: 56 000,00zł

Licytacja odbędzie się:
2020-12-31 09:00:00
Obwieszczenie

Ruchomości