Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie

Przemysław Lorens

Kancelaria Komornicza w Chełmnie

Licytacje

Nieruchomości

Km 2409/18I

nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczymi

Wartość oszacowana: 350 000,00zł

Cena wywoławcza: 262 500,00zł

Wadium: 35 000,00zł

Licytacja odbędzie się:
2022-07-05 10:10:00
Obwieszczenie

Ruchomości