Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Chełmnie

Przemysław Lorens

Kancelaria Komornicza w Chełmnie

Licytacje

Nieruchomości

Kmp 6/18I

nieruchomość gruntowa, składająca się z niezabudowanej działki ewidencyjnej nr 767 o pow. 1,8200ha, położonej: 86-200 Chełmno, Starogród,

Wartość oszacowana: 34 000,00zł

Cena wywoławcza: 25 500,00zł

Wadium: 3 400,00zł

Licytacja odbędzie się:
2019-06-12 09:00:00
Obwieszczenie
Km 835/16I

Lokal mieszkalny położony: 86-230 Lisewo, Lipienek 27/2

Wartość oszacowana: 22 000,00zł

Cena wywoławcza: 16 500,00zł

Wadium: 2 200,00zł

Licytacja odbędzie się:
2019-06-05 12:00:00
Obwieszczenie

Ruchomości

Gkm 44/19I

Tkaniny i materiały

Wartość oszacowana: wg obwieszczenia

Cena wywoławcza: wg obwieszczenia

Wadium:

Licytacja odbędzie się:
2019-05-22 10:00:00
Obwieszczenie